Xã hội

Nông dân, chủ thể thực chất

Nông dân, chủ thể thực chất

20/09/2014 | Phải khẳng định rằng, thành công lớn nhất của Quảng Ninh sau 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM là nhận thức về chương trình này... Xem tiếp »